גיל בת 4 חודשים. להרבה אימהות זה אומר: "או, או...המשבר בדרך..." לי זה אומר כפשוטו: היא בת 4 חודשים. בארבעת ...