כמות גדולה, ומחיר מגוחך: אולי 12 ש"ח לכל הכמות! ...