עונת המרקים כמה אני אוהבת. אני בכלל אשה של חורף והאפור עבורי רק מחייה אותי וגורם לי אושר השקט ,החום ...