"גדלתי לצד מחלתה של אמי והכרתי אותה מקטנותי. הייתי ה'באר' אליה השליכה את כל מצוקותיה ושממנה שאבה גם את מימיה ...