טיפול לילדים חולי סרט הפרוייקט של עמותת טל - לטובת הפרויקט התגייסו קניוני עופר אשר יכפילו את סכום התרומה שייאסף ...