זהו אחד מאותם ספרים שמזכירים לנו שהמילה הכתובה היא שפה אוניברסלית שיכולה לדבר אל כולנו, בלי קשר לגיל או למעמד. ...