פטריות או לא להיות פטריות מלאות וויטמינם ודלות קלוריות.מיד כשנכנסתי לדן גורמה לבשל בסדנת פטריות בחסות מרינה פטריות הגליל דפק ...