גברת הבלים מתארחת בחוות מרינה גליל ומבשלת לכם פטריות ...