"הכורח מכתיב את סדר היום, ומחשבות על קושי וכאב, הן בגדר פריבילגיה", סיסטיק פיברוזיס היא מחלה פרוגרסיבית קשה ומקצרת חיים. ...