גדלתי בבית לא מתפקד, התדרדרתי לסמים, מצבי הכלכלי הלך והחמיר והגעתי לרווחה לבקש עזרה. היום אני משתמשת בדברים שעברתי ומתעלת ...