על קנאה, כעס, והתפייסות בספר 'נוני ונוני-יותר' ...

ככה זה - בימים של כאב וגעגוע, בימים שהתחושה היא שלא יכול לכאוב יותר מהכאב שקיים עכשיו אני מכריחה את ...