פלורנסיה ואסול חברות ילדות נפגשות לאחר 3 שנים שבהן לא התראו. מכאן אי אפשר יהיה לעצור את מרדף האירועים שהן ...