משפחה מורחבת. חמה אוהבת ומצחיקה שנפגשת בליל הסדר. בלגן ...

אוהבת פסח, אוהבת מצה או לא אוהבת מצה ואוהבת פסח. בהתקרב החג- מחשבתי קודחת, מחשבתי רוגשת, ממה לכתוב ועל מה ...