מסורת עוגת השבת, גיל 40 הבנתי שזה לא משבר, זה בכלל השינוי בתפיסת העולם. - הפעם תפיסת עולמו של גבר ...