מה קורה כשאיסורים נוקשים ודרישות חמורות מבחוץ (הורים, חברה, סופר-אגו) סוגרים חזק יותר ויותר על עצמת הרגשות והיצרים המתחוללים בנפשך ...