מרב שדה נכנסה לרגע לתערוכת היין "סומליה" בשבוע שעבר כדי לטעום, ויצאה אחרי חמש שעות. ממצא עיקרי: אנשי יין הם ...