לסדנת ״מראות של אושר״ הגעתי עם זאטוט שזורק לפח כל ציור שקצת התעקם כדי שייראה מקום אחד שבו מותר הכל ...