אנשים שואלים אותי האם לחכות עם רכישת הדירה לאישור הצעות החוק למע"מ 0 ול"מחיר המטרה". בינתיים יש מלחמה והדבר היחיד ...