ספרים לפי מגדר? האם בנות יכולות לקרוא ספרים שמיועדים כביכול לבנים? האם אישה יכולה להיות כבאית? או אסטרונאוטית? בדיוק כמו ...