שובי את לחיי הגם שאינך את עדיין כאן לא יודע לחיות לא יודע מזה להיות חי כשאת לא לצידי אני ...