סיפורו של לקוח מיוחד שצומח יום יום מתוך החשיכה ומפיץ אור גדול סביבו ...