יכול להיות שהם בדיוק היו לחוצים להכין את הילדים לקראת שעת הארוחה והשינה, יכול להיות שהם בדיוק חזרו מן העבודה ...