הלכתי לישון וכשקמתי בבוקר, ידעתי שאני צריך לעשות מעשה טיפשי: הודעתי למארגן הכנס שלא אוכל להשתתף כל עוד לא תאוזן ...

עכשיו כשהסתיימה המלחמה הצבאית מתחילה המלחמה על עתיד העסקים בדרום.היה קשה בדרום גם לפני המלחמה, עכשיו כולנו צריכים להתגייס למען ...