האמת כולנו חברים…. האמת שבכל יום עושים לנו שנזכור עד כמה כולנו חברים…. האמת שמידי רגע מזכירים לנו, כי יש ...