ממשלת ישראל מודעת למצוקת הדיור בארץ. שר האוצר ויתר חברי הממשלה מצהירים שהם עושים כמיטב יכולתם על מנת להתמודד עם ...