בכל פעם שאני עוברת ברחוב ההדס בשכונת ההרחבה במושב שאנו שוכרים בו בית היום, תופס אותי ריח פריחת הלילך. ריח ...