הוריי לא רצו וגם לא יכלו לגדל את הילד. הם מבוגרים, דתיים, שמרניים, עם קשיים נפשיים רבים במשפחה ולא הצליחו ...