מדד האלימות אותו מפרסמת ויצו מידי שנה מצביע על ממדיה הנרחבים של האלימות, לצד ירידה בהיקף הטיפול, במיוחד בילדים. זה ...