עורר בי חיוך ושמחה. מניחה שכך ישפיע גם על ילדים. מה רוצה עמית להיות כשיהיה גדול הוא לא יודע, אבל ...