מעשה אחד טוב מידי יום וכוחו לשנות את העולם. כל סיפור טוב, תמיד הוא סיפור מופלא, לבטח אם הוא אמיתי, ...