מעשה בכבשה ובחלון פתוח/אנטוניו דל מסטו Sacrificious En Dias Santos/Antonio Dal Masetto הוצאות: כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2011 188 עמ' חברה ...