מהי מערכת קירור מים – צ'ילר? פעולת מערכת הצ'ילרים מבוססת על עקרונות התרמודינמיקה לפיה יש להפוך נוזל לגז באמצעות הרתחה ...