בעוד המדינה מזדעזעת אני לגמרי לא מופתעת, כמי שמכירה אך הדברים במערכת פועלים מבפנים, הכתובת היתה על הקיר! ולא, הצבת ...

כיצד מערכת החינוך, הצליחה לגעת לי בבטן הרכה, גם שעשרים ושבע שנה עברו מאז שהשתחררתי מעולה? ואך כל זה קשור ...