פרשת אפי נוה פגעה קשות באמון הציבור במערכת המשפט, אבל מה שמדאיג במיוחד הוא שיתוף הפעולה המתמשך וההדוק של שרת ...

כשהודיעו לי שאבי עתיד להשתחרר לחופשי, חשך עלי עולמי. אני לא יכולה לחשוב בכלל על ההרגשה שמי שאנס אותך בילדותך ...

עוד לפני החקירות, החל נתניהו לבנות נרטיב רצוף סתירות לוגיות ומנותק מהמציאות. נרטיב שהוא משכלל מדי יום ושמסכן את החברה ...