איך הוא מצליח שוב לגרום לה לעשות זאת? מי הוא שיגיד לה, מי הוא בכלל? זהו בן... ...