לכל בעלי העסקים הגדולים השואפים להיות גדולים ולנהל את העסק טוב יותר, בעיקר כשמדובר בניהול פיננסי, דוחות כספיים, ניתוח שוק, ...

עצמאיות רבות נאלצות להמשיך בתחזוקת העסק במהלך חופשת הלידה כדי לא לאבד לקוחות ולהסתכן באובדן דמי הילדה. הצעת חוק שהוגשה ...