כל אדם מודרני מבין כי במרפסות החדשות שנבנות כל העת על ידי קבלנים מודרניים בכל רחבי הארץ מותקנות עם מסגרת ...