והיום בפינתנו: ״פייר, התעצבנתי״, טלויזיה צהובה. הריאליטי שולט בחיינו. ...