כ-60 שנה אחרי שנחקק החוק המפלה בין נשים היולדות בבית לנשים היולדות בבית חולים, תוקן העוול. מעתה, גם נשים היולדות ...

כשילדתי, אישי היקר היה איתי ושאל אחר כך למה בכלל הולכים לבית החולים. את הילד השלישי אלד ודאי בבית ועכשיו ...