הקיצוץ בקצבאות הילדים מוכיח שוב שהממשלה הזאת החליטה להחליש את החלשים , יאיר לפיד בכוונה להעצים את מעמד הביניים בשיטתיות ...