היום אני מבינה את הסיבות שהביאו אותי למצב שהוא פוגע, מעליב ומשפיל אותי ואני בכל זאת נשארת. אשוחח איתו ואומר ...