האם את או אתה, נעזרים בכסא גלגלים לטובת הניידות שלכ? האם אתם אולי מסייעים לקרובי משפחה אחרים, שהם בעלי מוגבלות ...