אמא, מעולם לא אמרת לי מילה, על מה יהיה ובעצם גם על מה היה… אבל האמת ממני פשוט נעלמה, מידי ...