הגענו הביתה דרלינג ואנוכי אחרי שהיה בבית חולים . לחם בבית יוק ומבול המבולים בחוץ . קמח תמיד יש בבית ...