כשמאמנת אישית עם חלום פוגשת את סלונה ובנק לאומי, כל הנשים בארץ ובעולם מתעצמות. ...

האישה האולטימטיבית כשאני חושב על אישה, אני מיד רואה לנגד עיני את חוה אם כל חי, המנוע לאבולוציה. אני רואה ...