לא בכדי בחר קולירין במילים הנוקבות של אבידן, כמילות כניסה לעולמו של הסרט. הבמאי מציג לנו בפשטות וללא מניירות מיותרות ...