סיפור מסעה האחרון של הקולומביה כפי שסופר במסגרת אירועי ''חלל על הבר'' מפיו של מאיר מועלם (סא"ל במיל.) מי שהיה ...