הבנתי-אם תושבי חוץ פטורים ממס רווח הון לגמרי, ואוהבים להשקיע בחברות ישראליות כנראה גם בגלל הטכנולוגיה - וגם בזכות הפטור ...