לפעמים המסע המתוכנן נתקע באמצע הדרך וצריכים לעשות מעקף, משפחתי ואני הגענו לשלב המעקף. הפיגור בתשלום המשכתא הוביל אותנו לשעריו ...