ביום הולדתו ה-12 אל מקבל מאמו מכתב סגור, שאביו המנוח השאיר לו. במכתב זה הוטלה עליו משימה חשובה: להציל את ...